In memoriam Jan van den Heuvel

Afgelopen zondagavond is ons erelid Jan van den Heuvel, na een lange periode van ziekte, overleden in Woonzorgcentrum Rivierenhof te Helmond.  Jan is 74 jaar oud geworden. Wij condoleren zijn familie, vrienden en kennissen van harte met dit grote verlies.

Jan kan met recht het boegbeeld van onze vereniging worden genoemd. Hij was degene die de vereniging stichtte in 1973, en vervolgens bleef besturen tot 2008. Hij bekleedde daarbij afwisselend alle bestuursfuncties, van voorzitter tot die van secretaris en penningmeester tegelijk. Hij had een groot hart voor de vereniging en was onvermoeibaar hierin energie te steken.

Gelijktijdig bestuurde Jan, samen met anderen, ook het openluchttheater van Mariahout. Zo kon tussen het openluchttheater en de toneelvereniging een hechte band ontstaan, waarvan tot op heden nog steeds sprake is.

Het is vooral de passie en inzet van Jan geweest die onze vereniging naar het huidige niveau heeft gestuwd. De vereniging is Jan hiervoor veel dank verschuldigd. Hij ruste in vrede.

Namens het bestuur van Toneelvereniging Mariahout,

Arie Gevers,
Secretaris.